Зарылдык жана кокустук


Зарылдык жана кокустук - материалдык дүйнөнүн объективдүү байланыштарын көрсөтүүчү философиялык категориялар, зарылдык кубулуштардын ички негизи структурасы жана закон ченемдүүлүктөрү менен аныкталуучу байланыш тиби, кокустук ушул кубулуш үчүн тышкы болуп эсептелген себептер менен аныкталуучу түшүнүк. Зарылдык кубулуштун өнүгүшүнүн негизги, закон ченемдүү тенденциясын көрсөтөт, кокустук анын өнүгүшүнүн тышкы, туруктуу эмес формаларын мүнөздөйт. 3арылдык жана кокустуктун өз ара байланышы диалектикалык мүнөздө болот: бир учурда кокустук катары көрүнгөн кубулуш, башка бир жагдайда зарылдык катары чыгат, зарылдык кокус көрүнүштөрдүн массасы аркылуу көрүнөт, кокустук зарылдыктын ишке ашуусунун формасы катары чыгат, кокус байланыштар тарыхый шарттардын өзгөрүшү менен зарыл байланыштарга айланышы же мунун тескерисинче болушу мүмкүн.

2016-08-11 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11