Заряддагыч түзүлүш


Заряддагыч түзүлүш - 1) аккумулятор жана конденсатор батареяларын заряддоочу электр-техникалык түзүлүш. Ал заряддоочу генератордон же ток түзөтүүчү трансформатордон жана чыңалууну жөндөгүч менен автоматтык ажыраткычтан турат. Анын кубаттуулугу заряддалуучу батареялардын сыйымдуулугу жана заряддоонун белгиленген убактысы менен аныкталат. 3аряддагыч түзүлүш аккумулятордук, конденсатордук жана түзөткүчтүк болуп бөлүнөт. Акуммулятор батареяларын заряддоо үчүн аккумулятордук, конденсаторлорду конденсатордук, ал эми аз кубаттуу чакан аккумулятордук батареяларды заряддоо үчүн түзөткүчтүү заряддагыч түзүлүш колдонулат, 2) жардыруу жумуштарын аткаруу учурунда дүрмөт жайгаштырыла турган орунду жарылгыч заттар менен толтуруучу механизм же машина. 3аряддагыч түзүлүш эки топко патронго салынган, нитроэфири же гексогени жок жарылгыч заттарды жана гранулданган жарылгыч заттарды дүрмөттөөчү болуп бөлүнөт.

2016-08-11 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11