Замана — агымы


«Замана» — агымы, замана поэзиясы - кыргыз ырчылар поэзиясында жана коомдук-саясий турмушунда өзгөчө ой-пикирлерди жараткан багыт. Заманчылар поэзиясы 19-к. пайда болуп, 20- кылымдын баш чендерине чейин жашап келген. Коммунисттер доорунда реакциячыл адабий-идеялык көрүнүш катары кабыл алынып куугунтуктоолорго дуушар болгон. Акын заманчылардын чыгармалары мектептерде, жогорку окуу жайларда окутууга, басмадан чыгарууга тыюу салынган. Элдин аң-сезимине тескери таасир бере турган, бай-манаптык идеологияда жазылган, мазмуну реакциячыл чыгармалар катары окуучуга жеткирилген эмес. Чыгармачылык иши негизинен 19-к жана 20-к. баш чендеринде өөрчүгөн кыргыз ырчылары «замана» деген ат менен көлөмдүү ырларды чыгарышкан. Мисалы, Калыгул Бай уулунун «Акыр заман», Арстанбек Буйлаш уулунун «Тар заман», Молдо Кылычтын «Зар заман», Молдо Нияздын, Жеңижоктун, Сагымбай Орозбак уулунун, Тоголок Молдонун «Замана» деген санат ырлары бар. Заманчы-акындар жана алардын чыгармалары эл эсине кайра кайтарылып берилди. Алардын эмгектери басмадан кайрадан басылып чыгып, жаңыча баалар берилүүдө. Бүгүнкү күнү тил жана адабият жаатында алгылыктуу иликтөөлөр жүргүзүлүп келүүдө.

2016-08-11 143 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11