Залал


Залал – жарандык укукта субъективдүү укукту же дүнүйөнү жок кылуу же зыян келтирүү. Юридикалык адабияттар менен соттук, арбитраждык тажрыйбада «З.», «зыян», «чыгым» деген түшүнүктөр колдонулат. З. менен зыян көбүнесе түгөй түшүнүк катары кабылданат. «З.» жана «чыгым» деген түшүнүктөр бири-бирине дал келбейт. Биринчи түшүнүк кыйла кененирээк келип, өзара мүлктүк жана мүлктүк эмес З. (жеке кертбашка З.) болуп бөлүнөт. Нарк таризине ээ болгон укук бузуулардын материалдык (экономикалык) натыйжасы мүлктүк З. катары түшүндүрүлөт. Мүлктүк З-ды акчалай баалоо чыгым аталат.

2016-08-11 129 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11