Закым


Закым – атмосферадагы ар түрдүү формадагы оптикалык кубулуш, көзгө байкалбагандай леп-леп соккон аба агымы.

Закымда алыстагы нерсенин сөлөкөтү чыныгы ордунан башка орундан байкалат. Закым аба вертикалы боюнча адаттагыдай эмес тыгыздыкта таралган кезде жарыктын атмосферада толук ички чагылышынан пайда болот. Ал атмосферада улам бийиктеген сайын температуранын ар түрдүүлүгүнө жараша жарык нурунун сынуу көрсөткүчтөрүнүн аномалиялуулугу менен түшүндүрүлөт. Закым төмөнкү жана жогорку болуп айырмаланат.

Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
Башкы редактор: ү. Асанов. Жооптуу редактор: Э. Мамбетакунов

2016-08-11 591 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11