Закиров Жээнбек


Закиров Жээнбек - (2. 10. 1940-ж. туулган, Жалал-Абад облусу, Токтогул району, Бууракан айылы) медицина илимдеринин доктору (1997), профессор (2001). КММИни (1964), Кыргызстан ССР ИАнын Крайлык медицина институтунун аспирантурасын бүтүргөн (1967). 1968-2003-жылдары КР УИАнын Физиология жана эксперименттик патология институтунда кенже, улук илимий кызматкер, окумуштуу катчы, лабор. башчы болуп иштеген. 2003-жылдан КМУда, 2006-жылдан КРСУда жетектөөчү илимий кызматкер. Жаныбар жана адамдын эндокрин системасынын физиологиясы боюнча адис. 250дөн ашык илимий эмгеги, анын ичинде 3 монографиясы, 1 окуу китеби бар. Эмгеги: Гуморально-гормональные механизмы адаптации в горах. Б., 1983, Нейрогуморальные механизмы адаптации у зимоспящих (в соавторстве). Б., 1987, Адамдын анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы. Б., 2001.

2016-08-11 185 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11