Зайым келишими


Зайым келишими – бир тарап (зайым берүүчү) экинчи тарапка (зайым алуучуга) акча же бир түрдүү окшош сапаттагы буюмдарды менчикке берген, ал эми зайым алуучу ошол эле акчаны же ошондой эле түрдөгү, сапаттагы жана сандагы буюмдарды зайым берүүчүгө кайтарып берүүгө милдеттенген келишим. З. к. консенсуалдык кредиттик келишимден айырмаланып, акчаны же башка буюмдарды өткөрүп берген учурдан баштап бүттү, б. а. реалдуу деп эсептелет. Эгер мыйзамда же З. к-нде башка жагдай каралбаса, карыз берүүчү зайым алуучудан берген карызынын көлөмүнө жараша, келишмиде белгиленген үстөк пайызды алууга акылуу. Эгер анда түздөнтүз башкача көрсөтүлбөгөн болсо, З. к. төмөнкү жагдайларда: жарандардын ортосунда түзүлгөн З. к-нин көлөмү 50 минималдык айлыктын өлчөмүнөн ашпаса, жана тараптардын биринин жеке ишкердик кылуусуна байланышпаса үстөк пайызы болбойт.

2016-08-11 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11