Зайцев Сергей Иванович


Зайцев Сергей иванович - Кыргызстандын КомПартиясынын Тянь-Шань обкомунун 1-катчысы(1940-1941-жж.).
1902-жылы 25-сентябрда Тверь губерниясынын Осташевск уездинин Тухачевский волостунда, Горовастице кыштагында туулган.
1928-жылы КПССтин мүчөсү болгон.
1926-жылы Ленинград шаарындагы чек арачылар мектебин, 1929-жылы партиялык агартуу курсун, 1932-жылы Техникалык академиянын алдындагы Кызыл директорлор курсун бүткөн.
1975-жылы Украинада каза болгон.

Ленинградда партиялык жооптуу кызматтарда иштеген.
1938-ж. Кыргызстан КомПартиясынын Борбордук Комитетинин уюштуруу - партиялык бөлүмүнүн инструктору болуп эмгектенген.
1938-40-жж. Тянь-Шань обкомунун катчысы, ал эми 1941-42-жж. Кыргызстан КомПартиясынын Борбордук Комитетинин курулуш жана курулуш материалдар боюнча катчысы болуп иштеген.
1943-44-ж. Ош обкомунун жана шааркомунун 1-катчысы болгон.
1944-66-ж. Украинада партиялык кызматта иштеген.
1938-1947-жж. Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болгон.

Эмгек Кызыл Туу, «Ардак белгиси» ордени жана медалдар м-н сыйланган.

Нарын облусуна 70 жыл. Энциклопедия. - Бишкек,2009

2016-08-11 92 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11