Зачин


Зачин, башталма-жомоктордогу салттуу башталыш. Кыргыз эл жомокторунда көбүнчө мындай(башталма)орун алып келатат: Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда бир кемпир-чал,...,же бир ырайымсыз кан...,же бир жетим бала...же үч бир тууган болуптур д. у. с. Андан ары окуя ошол башталманын айланасындагы адамдардын тегерегинде өнүктүрүлөт. Эл эпосторунун башталмалары көбүнчө каармандын түпку тегин, ата-бабасынын ким болгонун, уруусун баяндоо менен ачылат. Бул "жомок башы"деп да аталат.


Пайдаланылган адабият

Ж. Шериев, А. Муратов Кыргыз адабияты терминдердин түшүндүрмө сөздүгү.

2016-08-11 94 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11