Zabbix


ZABBIX — компьютердик тармактагы ар-кандай сервистердин абалын көзөмөлдөөчү бекер монитордоо системасы. Алексей Владышев тарабынан жазылган. Берилиштерди сактоо үчүн MySQL, PostgreSQL, SQLite же Oracle берүү түптөрү колдонулат. Веб-интерфейси PHP тилинде жазылган. ZABBIX системасы бир нече монитордоонун түрүн колдойт:

Zabbix 1998 жылы ички программдык жабдык проекти катары жазыла башталган. Үч жылдан кийин, 2001 жылы, ал GPL лицензиясы менен көпчүлүккө чыгарылган. Анын биринчи туруктуу (стабилдүү) 1.0 версиясы үч жыл өткөн соң, 2004 жылы, чыгарылган.

Zabbix агенттер, статистика тууралуу маалыматты чогултуу үчүн өз системдик чакырууларын колдонгону үчүн, абдан эффективдүү болуп эсептелинет.

2016-08-11 46 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11