Ысыккөл малмлекеттик коругу


Ысык-Көл мамлекеттик коругу

Ысык-Көл мамлекеттик коругу Кыргыз Республикасынын аймагында алгачкы уюштурулган коголуучу жай. 1948-жылы сууда сүзгөн жана суу жээктеринде байырланган канаттууларды жана алардын жашоо чөйрөсүн сактоо максатында түзүлгон. 1975-жылы Советтер Союзу кол койгон Рамсар конвенциясына байланыштуу Ысык-Көл сууда сүзүп жүрүүчү канаттуулврдын эл аралцк мааниси бар өсүп-өркүндөөчү жайы катары дүйнөлүк тизмеге катталган. Ошого байланыштуу корукка 15миң га суу акваториясы жана 1,7 миң га жээктин саздак жерлери түбөлүкко бекитип берилген. Азыркы кезде коруктун аймагы 19миң га, анын ичинде жээктерде 2,3 миң га жана суу бетинде 16,7 миң га корула турган аймакка көлдүн бети толугу менен жана жээктин 2 км ге чейинки тилкеси кирет. Коруктун аймагында сүт эмүүчүлөрдүн 24 түрү, канаттуулардын 232 түрү, 300 дөн ашык өсүмдүктөрдүн түрлөрү корголот. Өзгөчө Ысык-Көл сууда сүзүүчү канттуулардын кышташындагы ролу өтө маанилүү. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча Ысык-Көлдө 100миңге жакын сууда сүзүүчү канаттуулар кышташат, алардан башка жазында жана күзүндө жер которгон канаттууладын жолунда эс алуучу жана тоюнуучу жайы. Алардын негизгилери: өрдөктөр, чулдуктар, ак куулар, ак чардактар ж. б.

2016-08-11 149 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11