Ысык-Көлдүк кыргыздардын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү


Ысык-Көлдүк кыргыздардын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү – Кокон хандыгынын бийлигине каршы Түндүк Кыргызстандагы кыймылдар. 1842-жылы бухаралык баскынчылар Кокон ордосун ээлеп, аларга каршы чыккан кыргыз-кыпчак феодал төбөлдөрү Шераалыны хан көтөрүп жаткан саясий оор кырдаалда Ысык-Көлдү жердеген кыргыздар Каракол, Барскоон, Коңурөлөңдөгү кокондук чакан чептерди ээлеп, хандын төбөлдөрүн кууп жиберишкен. 50-жылдардын башында Ормон хандын демилгеси менен Ысыккөлдөгү кыргыздар кайра көтөрүлүп, Кокон хандыгынын Көтмалдыдагы аскерлерин талкалап, ал жердеги чакан чепти кыйратышкан. Бирок Кокон хандыгынын аскерлери күч топтоп келип, Ысык-Көл аймагын кайра каратып алышкан. 50-жылдардын башында Ысыккөл аймагын кайра картып алышкан. 50-жылдардын ортосунан Ысык-Көл кыргыздары Кокон хандыгынан биротоло бөлүнүп, ххРоссияүүнын букаралыгына өтө баштаган.

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.

2016-08-11 108 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11