Ысык-Көл коругу


Ысык-Көл коругу

Кыргызстанда алгачкылардан болуп уюшулган корук жай. 1948-жылы уюшулган.
Ириде сууда сүзүп жүрүүчү канаттуулардын популяциясын сактоо үчүн уюшулган. Корулуучу жайлары - көлдүн бети жана жээктер 2 км. кургактыктын тилкеси. Коргоого алынган канаттуулар: аккуу, кызыл тумшук өрдөк, кашкалдак, боз каздар ж. б..
Жээгиндеги бадалдар жана узун чөптүү саздак жерлер, аларды мекендеген кыргоол, коён ж. б. майда жаныбарлар корголот. Көлдө балыктын 22 түрү бар, алардын ичинде севан форели, судак балыктары жергиликтүү балыктардын экологиялык ордун ээлешип, алардын тукумун курутуунун алдында. Бул байырлаштырууну бүгүнкү күнү, орду толбогон илимий жаңылыштык же адам баласынын терс таасиринин бир мисалы деп койсок болот.

2016-08-11 754 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11