Ыргытылган ташка таш ыргытып тийгизүү


Оюнчулардын саны 4—6 киши.

Оюн талаада өткөрүлөт.

Оюнда чакан таштар колдонулат.

Оюнчулар экиден болушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери менен таш ыргытуучу жерге чыгышып, бири ыргыткан ташты, кичиси ыргытылган ташка, таш атышып тийгизүүгө аракеттенишет. Андан кийин ролдору менен алмашышат. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат. Көп жолу ыргытылган ташка, таш атып тийгизген оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Ыргытылган ташка, таяк ыргытып тийгизүү, ыргытылган таякка, таш ыргытып тийгизүү, ыргытылган таякка, таяк ыргытып тийгизүү, ыргытылган тебетейге, тебетей ыргытып тийгизүү.

Бир бирине жакындоого, турууга, тоскоолдук кылууга, таш ыргытылган жакта жүрүүгө, ташты төмөн ыктытууга болбойт.

Оюнда күч тарбияланат, мээлөөгө, кыймылдарды так аткарууга үйрөтөт.

2016-08-11 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11