Ырайым кылуу


Ырайым кылуу – мамлекет башчысы тарабынан кылмыш жазасын алып салуу же жумшартуу. Ы. к. институту кандайдыр бир кылмыш (адатта, оор) үчүн соттолгон адамга карата жекече боорукердик актысы болуп саналат. КР кылмыш-жаза мыйзамына ылайык КР Президенти тарабынан белгилүү бир жеке адамга карата жүзөгө ашырылат. Ы. к. актысы менен адам жазадан бошотулушу, же берилген жаза чарасы кыскартылышы, же жазанын жумшагыраак түрү менен алмаштырылышы мүмкүн. Ы. к. актысы менен жаза мөөнөтүн өтөп чыккан адамдан соттолгондугу алынып салынышы ыктамал (кара:Ырайым кылуу укугу).

2016-08-11 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11