Ындыстан топоними


Ындыстан

Ындыстан - топоним. Кыргызстандан кыйла алыс жаткан өлкө катары эпостун бир катар эпизоддоруна эскерилет. Манасты байлап кетмекке Каканчын каны жиберген жигиттердин бири Ындыстандын бер жагы Коңгу деген жерден болот. Кошойдун Кырмузшааны багынтышы , Айгандын окуясы Ындыстанга караштуу же ага жакын жерлерде өтөт. Алмамбеттин келгенине арнап Манас той берген окуя да учурайт. "Күн үрүш жакка бет алсаң Ысбахан менен Ындыстан , кандай барсаң андай бар , Ар керегиң камдай бар". Географиялык реалиада Азиянын түштүгүндөгү Индстан жарым аралы . Батышын Араб деңизи, чыгышын Бенгал булуңу чулгайт. Индстанда Индиянын көп бөлүгү , Пакистан менен Бангладеш айрым жерлери жайгашкан.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11