Ыкчам лизинг


Ыкчам лизинг – лизингдин лизинг берүүчү өз тобокелчилигине жана коркунучуна мүлк сатып алган жана аны белгилүү акы үчүн, белгилүү мөөнөткө жана белгилүү шарттарда лизинг алуучуга убактылуу пайдаланууга берген түрү. Лизинг келишиминин аракеттенүү мөөнөтү бүткөн учурда жана лизинг алуучу келишимде алдынала каралган сумманы толук төлөп берген шарттарда лизингдин буюму кайтарылып берилет. Ы. л. берүүдө ал анын амортизациясынын толук мөөнөтү ичинде лизингге бирнече ирет берилиши мүмкүн. Ы. л. кээде операциялык же эксплуатациялык лизинг деп аталат.

2016-08-11 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11