Введенский Борис Алексеевич


Введенский Борис Алексеевич 7(19).4.1893, Москва 1.6.1969, ошол эле жер орус радиофизиги, СССР ИАнын академиги (1943, корреспондент мүчө, 1934). Соц. Эмгек Баатыры (1963). Москва Университетин бүткөндөн кийин (1915), илимий-изилдөө мекемелерде, 192735-жылы Бүткүл союздук электр-техникалык институтта, 1941-44-жылы СССР ИАнын Физика институтунда иштеген. 1946-51-жылы СССР ИАнын техникалык илимдер бөлүмүндө академик-секретарь, 1944-53-жылы СССР ИАнын радио техникалык проблемаларды изилдөө боюнча секциясына төрага, 1951-69-жылы БСЭнин (Большая советская энциклопедия) 2- жана 3-басылышына Башкы редактор. Негизги эмгектери ультракыска диапазондогу радио толкундардын (УКТ) таралышын жана УКТ техникасын изилдөөгө арналган. СССР Мамлекеттик сыйлыгынынлауреаты (1952). үч Ленин жана башка ордендер менен сыйланган.

2016-08-11 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11