Вотчинa


Bотчинa — жерди (курулуш, унаа-шайманы менен кошо) жана көз каранды дыйкандарды феодалдык менчиктөөнүн, ошондой эле ал менчиктөөгө байланыштуу укуктар комплекси. Bотчинa европалык ар кайсы элде ар кандай (сеньория, манор, поместье ж. б.) аталган. Россияда 11-18-кылымда өкүм сүргөн феодалдык жер менчигинин бир түрү да Bотчинa деп аталган. Бул термин орусча «отчина» (ата мурас) дегенден келип чыккан. Ээси Bотчинaсын сатып, ошондой эле мураска да калтыра алган. Ири Bотчинaлар 15-кылымдын аягына чейин феодалдлык ээлөөнүн кеңири таралган формасы болгон. Борбордошкон орус мамлекети күчөп турганда поместьелик жер ээлөө өнүгүп, княздык жана боярдык Bотчинaлар опричнинанын кысымынан кедери кеткен. 16-17-кылымда Bотчинa менен поместье (чектелген жана шарттуу жер ээлөө) жакындашып, ал экөө Пётр 1нин жеке мурас жөнүндөгү указы боюнча (1714) бириктирилген.

2016-08-11 105 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11