Волков


Волков Геннадий Никандрович —(1927, Чуваш АССРи, Большие Яльчики кыш.) — белгилүү педагог. Чуваш пединститутунун физика-математика факультетин бүтүргөн (1949). Педагогика илимдеринин доктору (1967), профессор (1968), СССР Педагогика Илимдер акдемиясынын академиги (1989). Улуту чуваш 1972-ж-дан бери РСФСР эл агартуу министрлигинин улуттук мектептер илим-изилдөө институтунун сектор башчысы.

Эрфурттагы Жогорку педагогикалык мектептин профессору (1979— 1982), ошол эле окуу жайдын Ардактуу доктору (1984), ГДРдин бир нече өкмөттүк сыйлыктарынын ээси. В. жүздөгөн илимий макалалардын, илимий изилдөөлөрдүн жана ондон ашуун фундаменталдык монофиялардын автору. СССР элдеринин улуттук педагогикаларын ырааттуу изилдеген окумуштуу. Ал өзүнүн «Письма о Манасе» (Литературной Киргизстан, 1971, № 1), «Этнопедагогика» (Чебоксары, 1974), «Созвездия земли» (Чебоксары, 1979) монографияларында жана башка макалаларында ''Манас'' эпосундагы байыркы кыргыздардын тарбия жөнүндөгү ой толгоолорун, үрп-адат, салт-санааларын изилдеп үйрөнүп, «Манас» — элдин педагогикалык ой жүгүртүүсүнүн бийик сереси экендигин айгинелеген. 1979—82-ж. В. ГДРдин жогорку окуу жайларында жана илимий мекемелеринде кыргыз эпосундагы педагогикалык залкар идеяларды даңазалаган лекцияларды окуган.

2016-08-11 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11