Вольфраматтар


Вольфраматтар – вольфрам к-таларынын туздары. Алар моно - жана поливольфраматтарга бөлүнөт. Моновольфраматтар - Н2WO4 туздары, негизгиси Na2WO4, кадимки шартта Na2WO4  2Н2О түрүндө кездешет, ак кристалл, суусуз тузунун балкып эрүү темп-расы = 6980С, тыгызд. 4,18 г/см3. Моновольфраматтар щелочтуу металлдар В. металл туздарын таасир этүүдө же металл оксидин WO3 менен 600-8000С ысытууда алынат. Поливольфраматтар - эркин түрүндө бөлүнүп алынбаган, жалпы формуласы хН2О уWO3 болгон полик-талардын туздары. Поливольфраматтар (мында x, y) жалпы формуласына жооп берет, алардын номенклатурасы татаал (метавольфраматтар, паравольфраматтар жана башкалар). Поливольфраматтар эркин абалында бөлүнүп алына элек. Алар моновольфраматтарды WO3 менен суусуз эриткенде пайда болот. Практикалык мааниге 5(NH4)212WO311H2O аммоний паравольфраматы ээ. В. сууга жана отко чыдамдуу кездемелер, жибек, булгаары жана пигменттерди даярдоодо, рентгенографияда жана башка колдонулат.

2016-08-11 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11