Вольфрам кислоталары


Вольфрам кислоталары – вольфрам үч оксидинен (WО3) алынуучу к-талар. WО3 (же моногидрат WО3Н2О) – сары түстөгү кристалл же аморфтук зат: 180оС жогорку темп-рада WО3 жана сууга ажырайт, тыгызд. 5,5 г/см3, сууда жана минералдык к-таларда (плавик к-тасынан башка) начар эрийт. WО3 дагы башка к-талары белгилүү: вольфрам к-тасы (ак түстөгү) же дигидрат WО32Н2О, метавольфрам к-тасы Н2О4WO3xH2O, надвольфрам к-тасы WО3Н2О2Н2О же Н2WО5Н2О. Метавольфрам изополик-тасы Н2 (Н2 W12О4)26Н2О башка изополи В. к. айырмаланып, катуу түрүндө бөлүнүп алынган. Бул к-талар сууда жакшы эрийт. Гетерополивольфрам к-талары да белгилүү: Н3Si(W3O10) 4, Н3P(W3O10) 4, Н3As(W3O10) 4 жана башка Бардыгы сууда жакшы эрийт жана суудан моногидрат түрүндө бөлүнөт. В. к. текстиль ө. ж-да адсорбент, жогорку октандуу бензинди өндүрүүдө катализатор катары колдонулат.

2016-08-11 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11