Вольф Христиан


Вольф Христиан (1679–1754) – немис философ-рационалисти, алгачкы агартуучулуктун ири өкүлү, идеологу.

В. Лейбництин окуусунун тарапкери катарында, анын метафизикалык, логикалык, тааным теориясынын жана психологиялык идеяларын кабыл алган. Вольф биринчилерден болуп теориялык менен эмпирикалык, теориялык жана колдонмо билимдерге аныктама берип, аларды ажырата караган.

Ал эми философияны болсо байланыштардын, себептердин жана негиздерин изилдеген илим катарында эсептеген. Вольфтун философия системасында кеңири изилденгени онтология. Саясатта болсо Вольф өзүн табигый укук теориясы менен агартуучулук абсолютизминин тарапкери катарында эсептеген.

2016-08-11 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11