Витамин В6


Витамин В6, а д е р м и н, п и р и д о к с о л - 2-метилпридиндин туундусу, сууда эрийт. В. В6 организмде белоктор менен амин к-талардын алмашуусуна катышуучу ферменттерди пайда кылууга катышат. Өсүмдүктөрдөн алынган белок тоюттары (шрот, жмых), ачыткылары (дрожжи), улпак ж. б-да көп. Бул витаминдин гиповитаминозунда аппетит жоголот, мал арыктайт, жумуртка берүүсү төмөндөйт, кандын кызыл кан денечелери (эритроциттер ) азаят, кандын уюшу начарлайт, куштардын өзүнүн жүнүн жеши байкалат, тери оорулары пайда болот, алсырап, тарамыштары тырышып калат, кыймылы өзгөрөт.

2016-08-11 167 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11