Витамин В12


Витамин В12, к о б а л а м и н – цианкобаламин, аквокобаламин, оксикобаламин, интрокобаламин деген заттардын кошундусу. Антианемиялык таасир берет. В. В12 курамында 4,2% кобальт болот, түсү кара кызыл. В. В12 биологиялык жактан өтө активдүү зат, малдын тоютундагы негизги белок компоненти. Алынуу булактары: гетеротрофтук микроорганизмдер, туруп калган кир суулардан алынган активдүү балчык (10 г балчыкта 22 мг В12 бар). Практикада көбүнчө микроорганизмдерден, кургатылган карындан алынат. Бул витаминдин гиповитаминозунда малдын ичи өтөт, кусат, бөйрөгү жакшы иштебейт, буттары тырышып калат, организмдин өсүүсү төмөндөйт.

2016-08-11 106 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11