Винилхлорид


Винилхлорид (хлордуу винил), СН2=СНС1 – эфир жыттанган түссүз газ, молекулалык массасы 62,50, кайноо t - 13,8°С, сууда начар, хлороформдо, дихлорэтанда, эфирде жакшы эрийт. Галогендүү суутектер, галогендер менен оңой кошулуп, ди - жана тригалогенэтандарды пайда кылат. Молекуласында кош байланыш болгондуктан, олефиндерге мүнөздүү реакцияларга кирет. Винилхлоридге HC1 этиленге караганда оңой кошулат. Анын полимерлешүү реакциясы өтө маанилүү. Винилхлорид окистенип, хлорацетальдегидди же формальдегидди пайда кылат. Ал өнөр-жайда ацетиленди, этиленди дихлорэтанга чейин хлорлоп, андан НС1ду бөлүү менен алынат. Поливинилхлорид, винилхлорид жана метилхлороформду алууда колдонулат.

2016-08-11 31 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11