Винил эфирлери


Винил эфирлери — каныкпаган жөнөкөй СН2=СНОR. жана татаал СН2= =СН-ОСОR эфирлер. В. э. сууда начар эрий турган түссүз суюктук, орг. эрит-кичтер менен жакшы аралашат. Хим. жак-тан активдүү: галогенди, суутек галогендин озон ж. б. өзүнө оңой ко-шуп алат, полимерлешүү жана сополимерлешүү реакцияларына оңой кирет. Аларды гидролиздөөдөн ацетальдегиддер пайда болот. Техникада В. э. винилдөө реакциясы жардамы менен ацетиленге спирттерди (жөнөкөй эфирлер), карбон к-таларын (татаал эфирлер) таасир кылуу-дан алынат: Rон

В. э. синтет. полимерлер, ацетальде-гиддер алууда колдонулат.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11