Вилис тенисович лацис


Вилис тенисович лацис - Латвия Республикасынын эл жазуучусу жана мамлекеттик ишмери.

В. Т. Лацис 1904-жылы 12-майда Рига районунда жумушчунун уй-бүлөсүндө туулган.1917 -1918-жылдары Барнаул мугалимдер семинариясында окуган. Ал Латвиядагы 1940-жылдагы тарыхый окуяларга катышкан. Ал 1966-жылы дүйнөдөн кайткан.

Биринчи элдик өкмөт түзүлгөн мезгилде ички иштер министри болуп иштеп турганда эркиндик үчүн күрөшүп, саясий жактан түрмөгө түшкөндөрдү бошоткон. Кийин Латвия Министрлер Советинин төрагасы болот.

Анын чыгармалары 1921-жылдан баштап жарыялана баштайт. Тунгуч чыгармасы «Канатсыз куштар» үчилтиги (1931), «Балыкчынын уулу» (1933) «Жер жана деңиз» (1938) романдары болсо, кийинчерээк жазылган «Бороон» (1945-1948) жана «Жаңы жэзк» (1950) романдары үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Жазуучу өз өмүрүндө баш, аягы жыйырма алты томдон ашуун чыгармаларды калтырды. Алардын ичинен эң көрүнүктүүлөрү болуп он үч романы, жети повести, сегиз пьесасы айрыкча орунда турат.

В, Т. Лацистин Балыкчынын уулу» романы жыйырмадан ашуун тилдерге которулуп, эки жолу кинофильм тартылган жана жүзгө жакын өздүк-көркөм жана профессионалдык театрлардын сахнасында коюлган. Ошентип, бул роман жазуучунун чыгармасындагы кайтарылгыс монументалдуу роман болуп эсептелген.

2016-08-11 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11