Вико Жиамбаттиста


Вико Жиамбаттиста ((итал. Giambattista Vico, 23 июнь 1668, Неаполь — 21 январь1744, Неаполь) – «айланып туруу» теориясын иштеп чыккан италиялык философ, социолог, Асаполь университетинин профессору.

Бул теория боюнча ар бир эл өнүгүшүндө үч доорду:

Виконун ою боюнча ар бир доор – каршы таптардын таймашынын натыйжасынын жыйындысы, ал эми мамлекет болсо эзилген элди баш ийдирүү үчүн түзүлөт. Виконун окуусунун негизинде коом өз өнүгүшүнүн эң жогорку баскычына жеткенден кийин кулайт да, баштапкы абалына келип, кайрадан өнүгө баштайт деген идея жатат. Анын окуусунда идеалисттик өксүктөр болсо да, коом мыйзамдары жөнүндөгү пикирлери прогрессчил мааниге ээ.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11