Видеоадаптер


Видеоадаптер (Video adapter-Видеоадаптер). Компьютердин видеосистеминин бөлүнбөс бөлүгү болгон кең такта. Видеосистемдин мүм¬күнчүлүгү видеоадаптердин жана монитордун мүмкүнчү¬лүктөрүнө көзкаранды болот. Ар адаптер бир нече ар башка видеорежимдерди колдой алат. Негизинен тексттик жана графиктик деп аталган эки видеорежими бар. Учурдагы адаптерлер эс менен жабдылып компьютердин тез эсин сүрөттөлүштөрдү калыптоодо колдонбойт. Мындан сырткары учурдагы адаптерлердин көбү сүрөттө¬лүштөрдү иштетүү үчүн зарыл болгон өздүк графиктик сопроцессорлор менен жабдылышат. Мындай адаптерлерди графиктик ылдамдаткычтар деп да атап коюшат

2016-08-11 109 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11