Везалий (Vesalius) Андреас


Везалий (Vesalius) Андреас (31.12.1514, Брюссель 15.10.1564, Закинф а.) – табият таануучу, илимий анатомияга негиз салуучу. 1532-жылдан Монпелье Университетинде, кийин Парижде медицинаны окуган. 1537-жылы медицинанын доктору, 1539-жылдан Падуя Университетинде (Италия) өлүктү союп көрсөтүү менен анатомия сабагын окуткан. «Адам денесинин түзүлүшү жөнүндө» деген эмгегинде өзүнүн изилдөөлөрүнүн негизинде кишинин дене түзүлүшүн сыпаттап жазган. Ал эмгеги азыркы анатомиянын илимий негизи болуп калган. Везалий «Анатомиялык таблицаны» түзгөн жана «Кан агызуу жөнүндө кат», ошондой эле жаңы такталган анат. терминдерди киргизген. Эмгеги: О строении человеческого тела. М., 1950 — 1954. Т. 1 — 2.

2016-08-11 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11