Вернадский Владимир Иванович


Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – белгилүү орус табият изилдөөчү, минералолог, кристаллограф жана биохимия, биогеохимия, радиология жана биосфера жөнүндөгү илимдерге негиз салуучу.

Илимий – техникалык революциянын өнүгүшү Владмирдиндин биосфера жөнүндөгү окуусунун чоң маанисин бардыгын аныктоодо. Илимий жетишкендиктер менен адам эмгегинин таасиринен биосфера акырындык менен жаңы абалга – ноосферага, б. а. акыл-эс сферасына өтөт. Философиялык ири жалпылоо болгон Владимирдин ноосфера жөнүндөгү идеясы анын ишмердигинин негизги эки багытынын (биохимия жана илимдер тармагы) кошулган жерде пайда болду.

Владимирдин кыйла эмгектери табият таануунун омоктуу философиялык проблемаларына арналган. Кыйла чет элдик Илимдер Академиясынын анык мүчөсү, көптөгөн илимий даражалар менен наамдардын ээси.

2016-08-10 86 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10