Вера Игнатьевна Мухина


Вера Игнатьевна Мухина - Советтик белгилүү скульптор, КСРБнин эл художниги.

Вера Игнатьевна Мухина 1889-жылы 1-июлда Рига шаарында туулган. 1909-1912 жылдары ал Москвада К. Ф. Юон менен И. И. Машковдон таалим алган, андан кийин Париждеги атактуу» скульптор' Э. А. Бурделден (1912-1914 жылдары)" окуган.

Ал «Шамал», «Дыйкан аял» деген скульптураларды, кийинчерээк скульптуралык портреттердин бүтүндөй галереясын жаратат.

«Жумушчу, жана колхозчу аял» (1975-1937) деген 24 метрлик металлдан жасалган скульптурасы В. И. Мухинанын түзгөң образдарынын ичинен өзүнүн эмоционалдуулугу жана композициясынын терең оригиналдуулугу менен өзгөчө айырмаланат. В. И. Мухина портреттик скульптурадан да жакшы чыгармаларды жараткан. Мисалы, полковник "Б. А. Юсупов жана И. Л. Хищняк»,тамсилчи А. Б. Крыловдун, композитор П. И. Чайковскийдин жана И. Д. Шадрдын макети боюнча жасалган Москвадагs МТорькийдйн эстеликтерин айтууга болот. Ал өз коллективи менен бирдикте «Тынчтыкты талап кылабыз» деген алты фигуралуу композицияны түзгөн. В. И. Мухина эң сонун сүрөтчү, театралдык художник, декоративдик искусствонун мастери болгон. «Скульптура үчүн болот, айнек сыяктуу мурда колдонула элек материалдарды пайдаланган.

Бул чыгармаларынын баарысы тең мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон. Анын бул чыгармасы Париждеги эл аралык көргөзмөгө коюлуп, СССРдин мамлекеттик сыйлыгына (1941) татыктуу болгон. Анын ысымы Санкт-Петербургдагы жогорку сүрөт окуу жайына" берилген.

Сүрөтчү 1953-жылы дүйнөдөн кайткан.

2016-08-10 48 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10