Вена классикалык мектеби


Вена классикалык мектеби - 18-кылымдын 2-жарымы 19-кылымдын башында Австрияда калыптанган музыкалык чыгармачылыктын багыты. Өкүлдөрү Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Алар профессионал жана элдик музыканын өнүгүү тажрыйбаларын жалпылоо менен универсал музыкалык тил иштеп чыгышкан. Алардын аспаптык түрмөктөрүнүн симфониялык, камералык ансамбль чыгармаларынын өзөгүн соната формасы түзөт. Моцарт, Бетховен опера, Гайдн оратория жаатында зор ийгиликке жетишкен. Вена классикалык мектебинин композиторлорунун чыгармачылыгы дүйнөлүк музыка өнөрүнүн гүлдөө мезгили болгон.

2016-08-10 89 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10