Векселдик милдеттенме


Векселдик милдеттенме – жөнөкөй жана которум векселдеринен келип чыгуучу укуктук мамилелер, анын маңызы бир адамдын (кредитордун ) векселде белгиленген шарттарда белгилүү сумманы төлөп берүүнү субъективдүү талап кылуу укугу жана ага юридикалык милдеттенмени жиберүүчүнүн (карызкордун ) аны төлөп берүүсү болуп эсептелет. В. м. активдүү субъекттин (векселди кармоочунун алдындагы милдеттенмеси, векселди төлөп берген регрессаттын алдындагы жана ортомчунун алдындагы милдеттенмеси), пассивдүү субъекттин (түз ж. б. карызкорлордун милдеттенмелери) сапаты боюнча, ошондой эле аралаш, жигердүү-солгун мүнөзү менен айырмаланат.

2016-08-10 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10