Вазa династиясы


Вазa династиясы, Васа (Vasa) - Швеция (1523-1654) жана Польша (1587-1668) королдору чыккан династия. Династия Густав Ваза аттуу швед ак сөөгүнүн атынан аталган. Ал 1523-60-жылы Густав 1 деген ат менен Швед королдугун бийлеген. Анын Швеция тагында отурган урпактары: Эрих XIV (1560-68), Юхан 3 (1568-92), Сигизмунд (1592-1604, 1587-1632-жылы Польшанын да королу), Карл IX (1604-11), Густав 2 Адольф (1611-32), Кристина (1632-54). Польша королу Сигизмунддун мураскери болбогондуктан, анын кызы Екатерина Ягайло менен Швеция королу Юхандын уулу Сигизмунд 3 деген ат менен 1587-1632-жылы Польша тагына отурган. Сигизмунд Шнүн Польша тагында отурган мураскерлери: Владислав 4 (1632-48) жана Ян Казимир (1648-68).

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10