Вант-гофф эрежеси


Вант-гофф эрежеси, хим. реакция ылдамдыгы темп-рага болгон көз каранадылыгын мүнөздөйт: темп-раны ар бир 100C жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы 2-4 эсе тездейт.

мында t2 жана t1 - реакциянын темп-расы, ut2 жана ut1 - берилген темп-ралардагы реакциянын ылдамдыктары, g-реакциянын темп-ралык коэффициенти (ал 2, 3, ...7ге, көпчүлүк учурда 2

ж-а 3кө барабар). g=2 болгондо темп-ра 0 - 100оС чейин жогоруласа, анда реакциянын ылдамдыгы 1024 эсе (210=1024) жогорулайт. Ошондуктан көпчүлүк хим. реакцияларды жогорку темп-рада жүргүзөт. Хим. реакциянын ылдамдык константасынын темп-рага болгон көз-карандылыгынын тагыраак теңдемесин Аррениус сунуштаган.

2016-08-10 97 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10