Ванадий оксиддери


Ванадий оксиддери – ванадий менен кычкылтек бирикмелери: VO, V2O3, VO2, V2O5. Булардын ичинен негизгиси - V2O5. Ал кызыл-саргыч түстөгү кристалл, тыгызд. 3,36, балкып эрүү темп-расы 6700С, V2O5 7000С жогорку темп-рада диссоциацияланат. Диамагнетик. Жарым өткөргүч. 600-700оС ванадий окистендирүүдөн алынат. Ванадий монооксиди (VO) – ачык-боз кристалл, тыгызд. 5,60, балкып эрүү темп-расы 2000оС, электр өткөргүч, негиздик оксид, сууда эрибейт, минералдык к-таларда суутекти бөлүп чыгаруу менен эрийт. V2O3 – кара түстөгү кристаллдык зат, тыгызд. 4,84, балкып эрүү темп-расы 1970оС, электр өткөргүч, негиздик оксид, көпчүлүк к-таларда эрибейт. V2O5, – кара күкүм, амфотердүү оксид, минералдык к-таларда эрийт, щелочтор менен кара же күрөң түстөгү ванадиттер (Ме2 V4O9) пайда кылуу менен эрийт. В. о. айнек, фарфор, феррованадий жана күкүрт к-тасын алууда колдонулат.

2016-08-10 93 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10