Валюта тобокели


Валюта тобокели – чет өлкө валютасынын курсунун өзгөрүүсүнө байланыштуу валюталык тышкы соодаларды жана башка аткарымдарды жүргүзүүдө зыян тартуу кооптуулугу. Чет өлкө валютасында номиналдашкан баалуу кагаздарды инвестициялаган баардык банктар В. т-не кириптер болот. Наркы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн активдер менен милдеттенмелер улуттук валютага өткөрүлгөн учурларда В. т-нин таасири бөтөнчө көрүнөт. Өз маалында валюта сатып алуу же кредит тартуу, ошондой эле шашылыш бүтүмдөрдү түзүү менен В. т-нен камсыздандырууга болот.

2016-08-10 57 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10