Валюта эскертмеси


Валюта эскертмеси – эларалык кредит, төлөм ж. б. макулдашууларга, ошондой эле келишим түзүү учуру менен аны төлөө учурунун ортосунда валюта курсу түшүп кетүү тобокелинен кредитор менен экспорттоочуларды сактоо максатында сырткы соода келишимдерине киргизилүүчү шарттар. В. э-нин негизги 2 түрү бар: а) товар баасын же кредит суммасын туруктуу валютада макулдашуу. Эгер анын баасы (кредит суммасы) төмөндөп кетсе, валюта боюнча төлөмү көтөрүлөт, б) бүтүмдүн валюта курсуна карата валюталык төлөм боюнча тараптар макулдашкан курс боюнча өзгөрүү канчалык болсо, товар баасы же кредит суммасы ошончо көлөмдө өзгөрө турган шартты киргизүү. Бүтүмдөгү валюта курсунун жогорулоосу күтүлгөн учурда, импорттоочунун кызыкчылыгын камсыз кылуу үчүн импорттук келишимдерди түзүүдө да В. э. колдонулушу мүмкүн. В. э. үчүн курс туруксуз болгон шартта бирнече валюта түрү (валюта куржуну) пайдаланылат (кара: <, A href=""Акчалай милдеттенмелер валютасы"">, Акчалай милдеттенмелер валютасы<,/A>, ).

2016-08-10 46 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10