Валюта алып-сатарлыгы


Валюта алып-сатарлыгы - банктардын жана фирмалардын валюта рыногунда валюта курсун өзгөртүүдөн пайда табуу максатын көздөгөн ишмердиги, валюта тобокелчилигин атайылап кабыл алуу. Валюта алып-сатарлыгы ачык валюта позициясын пайда кылуучу валюта операцияларын жүргүзүү (Мисалы, мөөнөттүү бүтүмдөр жана башка) же валюта тобокелчилигин камсыздандыруу боюнча валюта операцияларын атайылап бүтүрбөө аркылуу ишке ашырылат. Валюта алып-сатарлыгынын натыйжасы валюта курстарынын өзгөрүш келечегин алыпсатарлар туура баалашына жараша пайдага же чыгымга дуушарлантышы мүмкүн.

2016-08-10 32 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10