Валенттүү зона


Валенттүү зона - катуу нерселердин аныкталган электрондук абалынын энергиялык аймагы. Ал абсолюттук нөл температурада валенттүү электрон менен толтурулган. Валенттүү зонанын электрондору кристаллдын байланыш энергиясына, анын диэлектрдик өткөрүмдүүлүгүнө салым кошот. Кристаллдагы жарыктын жутулушун аныктайт. Жылуулук кыймылынын таасири, ошондой эле тышкы таасирден (жарык жана башка) бир аз электрондор Валенттүү зонадан өткөрүмдүүлүк зонасына же тыюу салынган зонадагы кошмо деңгээлге өтөт. Натыйжада валенттүү зонанын жогорку бөлүгүндө белгилүү санда толтурулбаган электрондук абал (көңдөй) пайда болот жана валенттүү зонанын электрондору электр өткөрүүгө катышууга мүмкүндүк алат.

2016-08-10 36 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10