Валенттик электрондор


Валенттик электрондор - атом сырткы энергетикалык деңгээли валенттик деңгээл, ал эми андагы электрондор валенттик электрондор деп аталат. Элементтер хим. касиеттери жана алардын валенттүүлүгү атомдун сырткы электрондук катмарларынын түзүлүшүнө, В. э. санына көз каранды. Аз сандагы В. э. ээ болгон атом хим. реакцияларда электрондорун оңой берет да, инерттүү газ конфигурациясына ээ болуу менен металлдык жана калыбына келтиргичтик касиетти көрсөтөт (металлдар). Тескерисинче, атом канчалык көп В. э. ээ болсо, ошончолук электрондорду кошуп алууга жөндөмдүү болуп, металл эместик жана окистендиргич касиетти көрсөтөт (металл эместер). Элемент валенттүүлүгү анын атомунун сырткы деңгээлиндеги хим. байланышты түзүүгө катышкан жупташпаган электрондун (валенттик электрондордун) сандары менен аныкталат. Бир топто жайгашкан элементтер атомдору бирдей сандагы В. э. камтыйт да, касиеттеринин окшоштугу менен мүнөздөлөт.

2016-08-10 129 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10