Вакуленко Валерий Яковлевич


Вакуленко Валерий Яковлевич (23.10.1945-жылы туулган, Чүй облусу, Сокулук району, Фрунзе айылы) - адабиятчы, филология илимдеринин доктору (1990), проф. (1993). 1971-жылы Ленинград Университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1971-76-жылы «Кыргызстан» басмасында редактор, улук редактор, 1977-жылдан «Советская Киргизия» гезитинде адабият жана искусство редакциясынын башчысы, 1973-жылдан БГУда профессор. 300дөн ашык илимий эмгектин жана рецензиялардын, 5 илимий китептин автору. К. Баялинов, К. Акиев, С. Сасыкбаев, М. Гапаров, К. Жапаров, К. Сапарбаев, К. Осмоналиев, 3. Сооронбаева, Д. Сулайманов жана башка жазуучулардын чыгармаларын орус тилине которгон. Эмгектери: Гуманизм и литература. Ф., 1972, Детская литература Киргизии. М., 1976, Современное и вечное. Ф., 1978, Завтрашние заботы. Ф., 1985, Детские литературы народов Средней Азии. Б., 1996.

2016-08-10 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10