Вагов Алексей Власович


Вагов Алексей Власович – (1905-1971) саясий жана мамлекеттик ишмер, Кыргызстан КП(б) БКнин биринчи секретары (1938-45). 1922-30-жылы Нахичевань шаарынын (Нахичевань автономиялуу республикасы) «Красный металлист» заводунда жумушчу, 1931-37-жылдарда Ростов жана Москва шаарында партиялык кызматтарда, 1937-38-жылдарда автомобпль өнөр жай кызматкерлер профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы, 1938-жылы февралынан 1945-жылы сентябрына чейин Кыргызстан КП(б) БКнын биринчи секретары, 1946-61-жылы Украинада партиянын Винница шааркомунун секретары, Эмгекчилер депутаттарынын Винница облусунун советинин аткомунун төрагасы, орунбасары болуп пштеген. ВКП(б)нин 18-съездинде Борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү, СССР Жогорку Советинин (1-шайланышы), Кыргыз ССР Жогорку Советинин (1-шайланышы) депутаты. Эмгек Кызыл Туу ордени жана медалдар менен сыйланган.

2016-08-10 119 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10