Вадецкая Эльга Борисовна


Вадецкая Эльга Борисовна, тарых илимдеринин доктору, археолог, Түштүк Сибирдин жана Борбордук Азиянын (Тува, Монголия) археологиясы боюнча ири адис, энеолит, коло жана темир доорлору, аймактын байыркы жашоочуларынын искусствосу, палеэтнографиясы жана тарыхнаамасын изилдеп келет. Э. Б. Вадецкая 1936-ж. туулган, Москва Мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган. С. В. Киселев жана Л. Р. Кызласовдордун окуучусу. 1965-ж. тартып СССР ИАсынын (РАН) Материалдык маданият институтунда эмгекетенип келет. Енисей кыргыздары мурас катары кабыл алган Түштүк Сибирдин Таштык маданияты боюнча ири адис. Бул багытта бир катар монографияларды жарыялаган. Илимдин кандитаттык диссертациясы «Древние изваяния эпохи бронзы на Енисее» (1966),докторлук диссертациясы «Таштыкская эпоха в древней истории Сибири» (1999) аттуу темаларда корголгон.

2016-08-10 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10