Уутөртуюк уран кени


Уутөртуюк уран кени Чүй облусунун Ысык-Ата жана Нарын облусунун Кочкор районунун чегарасында, Кыргыз Ала-Тоосунун кырында, Каракол жана Туюк сууларынын баш жагында, деңиз деңгээлинен 3700–4150 м бийиктикте. 1950-ж. табылган. 1951–53-ж. издөө-баалоо жана чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы девон-карбон мезгилдеринин төрсуу свитасынын кумдук-сланец тектеринен турат. Уран рудасы Төр-Суу свитасынын экинчи кабат тобунун калыңдыгы 20 м болгон кумдук теги менен байланышкан. Рудалануу стратиформдуу тибине жана настуран-сульфид формациясына кирет. Негизги руда минералдарына: стуран, халькопирит, уранофан. Кенде урандан башка күмүш жана жез кездешет. Рудадагы урандын орточо өлчөмү 0,147%, күмүштүкү – 10 г/т, жездики – 0,5%. Руданын запасы жана ресурсу 479,438 миң т, урандыкы – 703,6 т, күмүштүкү – 4,79 т, жездики – 2397 т.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10