Усупов Станбек


Усупов Станбек - жазуучу, журналист. Жети-Өгүз районунун Боз-Бешик айылында 1934-жылы 5-майда туулган.

Айылдык мектептен жети жылдык билим алып, Фрунзе шаарындагы № 5 орто мектебинен окуусун уланткан.
1953–1958-жж. Казак мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүнөн билим алган.
1958–1967-жж. "Ленинчил жаш" гезитинде адабий кызматкер, бөлүм башчы, редактордун орун басары, редактор болуп иштеген.
1967–1970-жж. КПСС БКнын алдындагы Коомдук илимдер академиясынын журналистика боюнча аспирантурасында окуп, тарых илимдеринин кандидаттык дара-жасына диссертация жактаган.

2000-жылдан бери К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика бөлүмүндө жана факультетинде профессордук милдетти аткарууда.

Анын алгачкы "Байкенин баркы" аттуу ыры 1954-жылы "Ленинчил жаш" гезитинде басылган жана 300дөн ашык публицистикалык макалалары, очерктери республикалык гезит-журналдарда басылып, теле-радиодон уктурулган.
Анын которуусунда орус жазуучуларынын жана журналисттеринин үч китеби жарык көргөн.

1981-жылы "Ардак белгиси" ордени, ар түрдүү жылдарда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен сыйланып, 1988-жылы "Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген журналисти" ардактуу наамына татыктуу болгон. "Кыргыз-стандын элге билим берүүсүнүн отличниги" төш белгиси, 1998-жылы "Даңк" медалы менен сыйланган.
1962-жылдан СССР Журналисттер союзунун, 1989-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.

Турмуш-тиричиликтин маданияты. – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 104 б. (А. Табалдиев менен авторлош).
Адам жашаган: Очерктер жана публицистикалар жыйнагы. – Ф.: Мектеп, 1967. – 166 б.
Ата мекен: Публицистика жана очерктер. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 229 б.
Жаркын элестер: Публицистикалар. – Ф.: Мектеп, 1984. – 319 б.
Жүрөктө жүргөндөр: Публицистика жана очерктер. – Ф.: Адабият, 1989. – 223 б.
Мезгилим жана мекендештерим. – Б.: Бийиктик, 2010. – 645 б.

История кыргызской журналистики: Учебное пособие. – Б.: Типография БГУ, 2007. – 176 с.

Песков В. Шүүдүрүмдөгү издер. – Ф.: Кыргызстан, 1967. – 371 б. (С. Мамбеталиев менен авторлош).
Песков В. Согуш жана адамдар. – Ф.: Кыргызстан, 1976. – 174 б.
Чивилихин В. Үч повесть. – Ф.: Кыргызстан, 1970. – 430 б. (Ш. Келгенбаев менен авторлош).

2016-08-10 37 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10