Усун


Усун (кытайча Ву-сун) - Ички жана Борбордук Азияны байырлаган байыркы эл.

Бул эл түрк тилдүү элдердин катарына кирет.

Б. З. Ч. 160-жылдары Ички Азиядан Теңир-Тоо аймагына, анын ичинде Ысык-Көл жана Жети-Суу аймагына хундардын кысымы астында журт которушкан.

Азыркы Кыргызстан аймагындагы Ысык-Көл өрөөнүндө Усун мамлекетинин ордо шаары - Чигу-чен (Кызыл өрөөн) шаары жайгашкан.

Усундар менен Чыгыш Теңир-Тоону жердеген байыркы кыргыздардын да тарыхый алакасы болгон.


Усундар кийинчерээк Улуу Түрк каганатынын курамындагы элдерге жуурулушуп кетишкен.

2016-08-10 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10