Усули Жадид мектептери


УСУЛИ ЖАДИД МЕКТЕПТЕРИ, жаңы усул мектептери –19-кылымдын акыры –20-кылымдын башында Волга боюндагы, Кавказ жана Орто Азиядагы түрк элдери үчүн ачылган эл агартуу окуу жайлары. Бул мектептердин программалары 1905 - 1906-жылдары Төмөнкү Новгород калаасындагы мусулмандардын курултайларында иштелип чыккан. Мындай мектептерде диний сабактар гана эмес, жалпы билим берүүчү сабактар да өткөрүлгөн.

Жаңы усул мектептери Кыргызстанда 1901–1902-жылдары пайда боло баштаган. Токмокто ачылган «Ыкбал» мектебинде 1908-жылы 200 кыргыз, 36 татар, 30 өзбек, 9 дуңган, 5 уйгур бала окуган. Аны бүткөндөрдүн айрымдары Казан менен Уфадагы медреселерге жиберилип, билимин уланткан. Пишпекте кыз-келиндер үчүн ачылган ушундай мектепте 1914-жылы 70 кыз (анын 20сы кыргыз), 1917-жылы 180 кыз окуган. Чоңкеминдеги Шабдандын медресеси 1909-жылы «Жаңы Усул» мектеби катары кайра түзүлгөн. Мындай мектептер Караколдо, Акталаанын Куртка деген жеринде жана башка бир катар айылдарда ачылган.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"


2016-08-10 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10